ประกาศวันที่ธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
ธ.ก.ส. เคาะวันที่จะโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 เปิดเผยข้อมูลจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในงวดที่ 9 จากการตรวจสอบ จะมีการเริ่มจ่ายเงินวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร สูงสุดรายละ […]
เคาะเงินประกันรายได้ข้าวและยางพารา
เงินประกันรายได้ข้าวและยาง วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท เงินถึงเกษตรกร ธันวาคม 2564 นี้ เปิดเผยข้อมูลจากคณะรัฐมนตรี วันนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว และเงินประกันรายได้ยางพาราปี 3 ด้วยวงเงินรวม […]
ขั้นตอนในการเช็คเงินประกันรายได้ข้าว
ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว งวดแรกวันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ประกาศจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว ประจำปี 2563/64 วันนี้ประกาศจ่ายงวดแรก จำนวนทั้งหมด 8.7 แสนราย ด้วยวงเงิน 9.2 พันล้านบาท […]