ขั้นตอนในการเช็คเงินประกันรายได้ข้าว
ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว งวดแรกวันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ประกาศจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว ประจำปี 2563/64 วันนี้ประกาศจ่ายงวดแรก จำนวนทั้งหมด 8.7 แสนราย ด้วยวงเงิน 9.2 พันล้านบาท […]