เผยแล้ว! เงินดิจิทัล 10,000 บาท จากรัฐ ใครจะมีสิทธิได้บ้าง ได้เมื่อไหร่? ความหวังที่ทุกคนรอคอย ใกล้เข้ามาอีก 1 ก้าวแล้ว กับการประกาศจากทาง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง “นายเศรษฐา ทวีสิน” […]