โอนเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว 500 บาท
ธ.ก.ส. โอนเงินให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท มาตรการช่วยเหลือชาวนา จากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร มอบเงินช่วยเหลือ 500 บาทให้กับชาวนา เพื่อสนับสนุนค่าบริหารจัดหาร และ […]