เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วมจาก ธ.ก.ส.
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ปล่อยเงินกู้ช่วยน้ำท่วม ออกมาตรการเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วม สูงสุด 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% กว่า 6 เดือน จากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ […]