เปิดมาตรการเงินกู้แรงนอกระบบ 3 แสนบาท
เปิดรายละเงินกู้แรงงานนอกระบบ กู้สูงสุด 3 แสนบาทจ่ายดอกเบี้ยเพียง 1,500 ต่อปี เงื่อนไขโครงการใหม่ล่าสุดจากทางรัฐบาล ปล่อยกู้ให้กับแรงงานนอกระบบมาพร้อมกับวงเงิน 7 ล้าน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ไม่ต้องชำระเงินต้น 4 งวดสำหรับรายละเอียดของโครงการเงินกู้แรงงานนอกระบบครั้งนี้ […]