ถกเรื่องนักธุรกิจต่างชาติเข้าไทยวันนี้
ศบศ. ผ่อนปรนนักธุรกิจต่างชาติ เปิดให้เข้าไทยวันนี้ เล็งลดกักตัวน้อยกว่า 14 วัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวพังอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นให้ความสำคัญกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันให้เปิดประเทศโดยให้นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจชาวต่างชาติ โดยมีการเสนอคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 หรือ ศบศ. […]