รวมสินค้าที่ช่วยรับมือ COVID-19 สามารถสั่งออนไลน์ ได้ง่ายๆ
สินค้าที่ช่วยให้คุณรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีมากขึ้น ในช่วงที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่กังวลมากขึ้นสำหรับคนไทย และ ยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไข เนื่องจากอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆองค์กร และ หลายๆบริษัทในกรุงเทพฯ มีมาตรการออกมาให้ พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ หรือ Work […]