Google May Algorithm Update 2022
Google ปล่อยการอัพเดทครั้งใหญ่ ทำให้อันดับเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงเยอะมาก การอัพเดทครั้งใหญ่ของทาง Google การปล่อย Algorithm ครั้งนี้รู้จักกันในชื่อว่า Google May 2022 Core Update เป็นตัวที่ปล่อยออกมาแล้วกระทบคนทำเว็บไซต์อย่างเน้นๆเลยทีเดียว ทำให้คนที่ทำ SEO […]