เปิดตัวเลขคนว่างงาน ไตรมาส 3 ของปี 2563 กระทบกำลังซื้อ และ หนี้ครัวเรือน มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางด้านสภาพัฒน์ เกี่ยวกับภาวะสังคมของไตรมาส 3 ในปี 2563 มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานออกมาว่า มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 7.4 […]