เปิดมาตรการเงินกู้แรงนอกระบบ 3 แสนบาท
เปิดรายละเงินกู้แรงงานนอกระบบ กู้สูงสุด 3 แสนบาทจ่ายดอกเบี้ยเพียง 1,500 ต่อปี เงื่อนไขโครงการใหม่ล่าสุดจากทางรัฐบาล ปล่อยกู้ให้กับแรงงานนอกระบบมาพร้อมกับวงเงิน 7 ล้าน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ไม่ต้องชำระเงินต้น 4 งวดสำหรับรายละเอียดของโครงการเงินกู้แรงงานนอกระบบครั้งนี้ […]
แบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 63
แถลงการประชุม กนง. ลงมติเป็นเอกฉันท์ ปรับลด GDP ปี 2563 ประกาศจากแบงก์ชาติ เรื่องปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี 2563 นี้ จากเดิมที่เคยคาดการณ์เอาไว้สำหรับ GDP จะอยู่ที่ […]