ธนาคารออมสิน ปล่อย 5 สินเชื่อ เยียวยาโควิด
เปิดรายละเอียด สินเชื่อธนาคารออมสินเยียวยาโควิดรอบใหม่ ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่าน 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเยียวยาโควิดรอบ 2 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เปิดเผยข้อมูลจากทางธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง […]