ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นผ่านออนไลน์ เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) ทางกรมการปกครองได้เปิดเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ กรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน […]