ครม. อนุมัติเราจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ
ด่วน ครม.อนุมัติแล้วมาตรการ เราชนะแจกเงินเยียวยาประชาชน 2 เดือน รายงานข่าวล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาล จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับโครงการ เราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน […]