เปิดจองหุ้น OR ผ่าน 3 ธนาคาร
เปิดวิธีการจองหุ้น OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หุ้น OR (โออาร์) เป็นหุ้นจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลึก จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้น IPO […]