"Gulf" เข้าถือหุ้น "INTOUCH" สัดส่วน 4.59%
GULF เข้าถือหุ้น INTOUCH เชื่อว่ารับปันผลตอบแทนสูง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้าซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด […]