เช็ควันหยุดยาวปลายปี 2563
วันหยุดพิเศษสำหรับลูกจ้าง ตามมติครม. เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ประกาศจากทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการขอความร่วมมือนายจ้างรวมไปถึงสถานประกอบกิจการ ให้มีการกำหนดวันหยุดให้กับลูกจ้างในวันที่ 19 และ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 11 ธันวาคม […]