ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19
ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ต้องทำอย่างไร กลุ่มไหนได้ลงทะเบียนก่อน มีคำตอบ วัคซีนโควิด เป็นอีกหนึ่งความหวังของการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปิดแพลตฟอร์ม หมอพร้อม เวอชั่น 2 เพื่อรองรับกรลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึงช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง […]