แอปพลิเคชั่นหมอชนะ
เชิญชวนคนไทยร่วมกันใช้ แอปหมอชนะ แอปพลิเคชั่นหมอชนะคืออะไร? แอปหมอชนะคือแอปพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เหมือนกับแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อตรวจสอบ และ เช็คอินตามสถานที่ต่างๆ ทำให้สามารถบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ และตรงจุดมากยิ่งขึ้น […]