ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ
ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้มีการวางหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชน สำหรับการลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ ลดค่าน้ำ และ […]