ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่ 6
โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 งวดที่ 6 จากการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวประจำปี 2564/65 ตั้งแต่งวดแรกคือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือชาวนา อัพเดทล่าสุดทางกรมการค้าภายใน […]