ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤตโควิด-19
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการอบรม ออนไลน์ “ปั้น SMEs” ทางด้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการเปิดตัวโครงการอบรมออนไลน์ “ปั้น SME” ขายออนไลน์ สู้วิกฤต โควิด-19 ที่มาพร้อมกับ […]