ออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% สำหรับ 3 เดือนแรก ซ่อมแซมบ้านน้ำท่วม
ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากการที่ธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่น้ำท่วม ( สรุป! สถานการณ์น้ำท่วมเหนือ 10 จังหวัด ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น แล้วยังได้มีการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมบ้าน วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% […]