ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมจ่ายชาวนาเพิ่มอีกวันที่ 9 ธันวาคม นี้ อัพเดทการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรล่าสุด ประกาศว่าจะมีการเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อชดเชยส่วนต่างราคา และ […]