สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน
เช็คชัดๆขั้นตอนในการลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการออกสินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เป็นผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารออมสินเปิดให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้น จะอยู่ที่ 175 บาท คนไทยหลายๆคนให้ความสนใจแต่ยังไม่ทราบขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารออมสิน […]