รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดทดลองนั่งฟรี 1 เดือน เริ่ม 3 มิ.ย.นี้ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เส้นทางช่วงลาดพร้าว – สำโรง พร้อมเปิดให้ประชาชนทุกคนทดลองนั่งฟรี 1 เดือน เพื่อตรวจสอบความพร้อมต่างๆ […]