สมัครสอบ ก.พ. วันนี้ชิง 8 แสนที่นั่ง
รับสมัคร ก.พ. วัดความรู้ความสามารถ ภาค ก. 8 แสนที่นั่ง วันนี้เป็นวันที่มีการสมัครสอบ ก.พ. เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับภาค ก. เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 […]