ข้อมูลการสมัครสอบ ก.พ. 65
สมัครสอบ ภาค ก ก่อนยเปิดให้เริ่มสมัครสอบพรุ่งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มีการออกประกาศเรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 เป็นการเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งหมด 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน […]
สมัครสอบ ก.พ. วันนี้ชิง 8 แสนที่นั่ง
รับสมัคร ก.พ. วัดความรู้ความสามารถ ภาค ก. 8 แสนที่นั่ง วันนี้เป็นวันที่มีการสมัครสอบ ก.พ. เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับภาค ก. เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 […]