ผ่านแล้ว!! ร่างพ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม LGBTQIAN+ มีสิทธิอะไรบ้าง ? เมื่อวานนี้ 18 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) โหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือ “ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม” เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากของการสมรสเท่าเทียม […]