ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 3
เปิดรายละเอียด กรณีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ หากผู้ลงทะเบียน ลงแล้วไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรมีวิธีแก้ไขอย่างไร สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้านล่าง ตามติดเรื่องการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ในปี […]