ศบค. แถลงมาตรการผ่อนปรน
สรุปสถานประกอบการที่สามารถเปิดได้ และ เปิดไม่ได้ จากมาตรการผ่อนปรน ศบค. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ออกมาประกาศประเด็นของการผ่อนปรนมาตรการ สำหรับผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินการได้ และ ดำเนินการไม่ได้ โดยมีเนื้อหาในที่ประชุม ซึ่งนายกได้ให้ความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการที่รายได้ลดลง ทำให้เกิดการมอบนโยบาย […]