โอนเงินรอบ 2 มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน
รอลุ้นวันนี้ เราไม่ทิ้งกันโอน รอบที่ 2 จากมาตรการเยียวยาของทางรัฐบาล เยียวยาลูกจ้างชั่วคราว และ บุคคลที่มีอาชีพอิสระ รวมไปถึง คนที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะมอบเงิน สนับสนุน ให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ […]