ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน มาตรการเร่งด่วนจากทางรัฐบาล ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5,000 บาท ซึ่งตอนแรก มาตรการนี้จะแจกเงินประชาชน 5,000 บาท รวม 3 […]