สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน ต้องทำอะไรบ้าง?
อัพเดทวิธีกักตัวเอง เพื่อเฝ้าสังเกตุอาการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันของประเทศ”ทยของเรานั้น มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จนล่าสุด มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทย รวมแล้วกว่า 200 […]