ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายทำให้รายได้ท่องเที่ยวหด
ความเสียงหายของธรุกิจท่องเที่ยว ในประเทศไทย ในปีนี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราในปี 2019 นั้นคิดเป็นตัวเลขกลมๆทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคิดเป็น 1.9 ล้านล้านบาท จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยของเราไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้ เพราะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่มีในช่วงนี้แน่นอน ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีมาตรการ […]
ฝ่าวิกฤต ในช่วง COVID
ผลกระทบจาก COVID-19 ภาคธุรกิจ จะรอดได้ยังไง? การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในปัจจุบัน มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลเสียมากๆ ต่อธุรกิจโลก และ เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ จอวงองค์กรในประเทศอีกด้วย สิ่งที่คนไทยหลายๆคน เช็คทุกวันในปัจจุบันก็คือ อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]