เช็ควันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เช็ควันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้หยุดวันไหนบ้าง เริ่มต้นเดือนที่ 2 ของปี 2021 คนไทยหลายๆคนก็เริ่มหาวันหยุดยาวกันแล้ว โดยปกติแล้วเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปีมักจะไม่มีวันหยุดชดเชย หรือ วันหยุดราชการใดๆเลย แต่ในปีนี้คนไทยมีเฮแน่นอน เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีประกาศให้ปี 2564 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ […]