เปิดวันหยุดยาว ตุลาคม 2565
เช็คด่วนวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาวกี่วัน เปิดรายละเอียดวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดกรณีพิเศษ ทำให้เป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวได้ถึง 5 วันรวดเลยทีเดียว ตามปฏิทินในปี 2565 นี้ ในเดือนตุลาคม 2565 ประเทศไทยของเราจะมีวันสำคัญทางศาสนา และ […]