เปิดตัวเว็บวันภาษาไทย เพื่อการเรียนรู้
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวเว็บไซต์ Pasathai.net วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของวันสำคัญวันนี้ เราไปตรวจสอบประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติกันพร้อมๆกันได้เลย วันภาษาไทยตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 […]