ประวัติความเป็นมา วันฉัตรมงคล
เปิดประวัติความเป็นมา วันสำคัญวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคนเป็นวันสำคัญ เป็นพระราชพิธีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ในวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย ว่ากันว่าจุดเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย วันฉัตรมงคงตรงจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีคนไทยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความสำคัญของวันฉัตรมงคล ว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งวันฉัตรมงคลนั้นเป็นวันที่สะท้องถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทยมาหลายยุคหลายสมัคร สำหรับรายละเอียดความเป็นมาของวันฉัตรมงคลสามารถอ่านรายละเอียดและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้านล่าง […]