คนไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลายมกราคมนี้
เตรียมตัวให้พร้อม วัคซีนโควิด 19 เปิดให้ลงทะเบียนปลายมกราคม ประกาศจากกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย จะเปิดให้ประชาชนได้ทำการลงทะเบียนในปลายเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยได้มีการวางแผน 3 ระยะไปจนถึงปลายปี 2565 เพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วประเทศไทย […]