รายละเอียดวัคซีน ซิโนฟาร์ม
สรุปข้อมูลวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ที่ไทยกำลังจะนำเข้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมาก หลัง อย. เตรียมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน วัคซีนซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ยื่นเอกสารพร้อมกับประเมินคำขอขึ้นทะเบียนครบแล้ว ทางราชวิทยาลัย จุฬาลงภรณ์ […]