เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันนี้
เปิดให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันนี้ หลายหน่วยงานเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการแต่มีหลายหน่วยงาน มีการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 3 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 24 […]