ประกาศผลสำเร็จในการทดลองวัคซีนโควิด-19
บริษัทยา Pfizer เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 เฟส 3 ประกาศจากทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานฝ่ายบริหารของบริษัทไฟเซอร์ เกี่ยวกับผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในเฟส 3 ขั้นตอนสุดท้าย ร่วมกับบริษัทพัทธมิตร BioNTech โดยได้ออกมาระบุความสำเร็จมากกว่า 90 […]