แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกใช้แบรนด์ ACCESSTRADE
แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ แอบอ้างแบรนด์ ACCESSTRADE เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัว ACCESSTRADE ประเทศไทยขอแจ้งเตือนเว็บไซต์ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพ โดยมีจุดประสงค์ที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของ Publisher เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทาง ACCESSTRADE ขอแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวโดย ห้ามกรอกข็อมูล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพ ทางทีมงาน […]