แอปเป๋าตังล่ม คนแห่เช็คยอด เราชนะ 2,000
แอปเป๋าตังล่ม กำลังแก้ไขเนื่องจาก ประชาชนแห่เช็คเงินเราชนะ 2,000 บาท จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผลปรากฎว่าวันนี้ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากสาเหตุที่มีประชาชนจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ แห่เช็คเงินเราชนะ ซึ่งเข้าบัญชีวันนี้ จำนวนเงิน […]