อัพเดทมาตรการเยียวยา ขยายพื้นที่ล็อกดาว์ 16 จังหวัด
อัพเดทมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล เหตุขยายพื้นที่ 16 จังหวัดล็อกดาวน์ รอลุ้น ครม. วันนี้เนื่องจากวันนี้จะมีการหาลืมเกี่ยวกับการขยายมาตรการล็อกดาวน์ 16 จังหวัดด้วยกรอบวงเงินที่ขออนุมัติไว้ 3 หมื่นล้านบาทไม่พอที่จะใช้เยียวยาช่วยเหลือเป็นไปตามระบบเดิมใน 9 กลุ่มอาชีพและในส่วนของระบบประกันสังคม, อาชีพอิสระให้ลงทะเบียน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา […]