แบ่งโซนล็อกดาวน์ ตามพื้นที่เสี่ยง
ศบค. มีมติแบ่งโซนพื้นที่ความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค 30 จังหวัด วันนี้ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำแบ่งออกตามพื้นที่ ได้แก่พื้นที่สีแดง, พื้นที่สีส้ม, พื้นที่สีเหลือ และ พื้นที่สีเขียว การแบ่งโซนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมโรคทั้ง 30 […]