ประเพณีลอยกระทง 2566 ไปที่ไหนดี ลอยที่ไหนดี เรารวมพิกัดมาให้แล้ว มาถึงงานประจำปี ที่มีความสำคัญกับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย กับ วันเพ็ญ เดือน 12 “ประเพณีลอยกระทง” ที่ใครๆ ต่างก็เชื่อว่าเป็นวันขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทำลายน้ำ หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป […]