[fsn_row][fsn_column width=”12″ column_style=”light”][fsn_text] การปรับตัวรับเศรษฐกิจไทย ปี 2020 ในแวดวงนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ต่างออกมาพูดในทิศทางเดียวกันว่า “เศรษฐกิจ” ปี 2563 ซบเซาแน่นอน หากดูจากข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมา ทั้งค่าเงินบาท, เงินเฟ้อ, […]