ลดค่าไฟฟ้า มาตรการช่วยเหลือประชาชน
มาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 2565 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มาตรกรช่วยเหลือค่าไฟฟ้าด้วยการลดค่าไฟ เนื่องจากสถานการณ์ พลังงานโลก ทำให้ประเทศไทยมีค่าไฟฟ้า ที่ขึ้นและมีราคาที่แพงมากขึ้น สำหรับมาตรการล่าสุดที่ออกมานั้นจะเป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน โดยลดราคาค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ไปจนถึงเดือน […]