คนละครึ่งรอบ 2
เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสสุดท้าย สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรอบแรกในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนไปแล้ว 10 ล้านคน เต็มในวันที่ 27 ตุลาคม […]